Moms, menjelang Ramadhan ini  semangat memasak di rumah makin tinggi ya. Tapi itu berarti juga akan makin sering membersihkan peralatan masak. Wajan berminyak atau panci dengan noda terbakar